Gözde

Cinsiyet : Kız
Kökeni : Türkçe
Anlamı : 1. Göze girmiş olan sevilen beğenilen, benimsenen. 2. Beğenilen kadın. 3. Osmanlı sarayında padişahın ilk dört cariyesine verilen ünvan.

Rastgele Kız isimleri
Nevhayat
Bahar
Müsevver
Tebessüm
Şeydanur